Breaking News
recent

வடக்கில் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பெண்கள் போரினால் பாதிப்பு


வடக்கு மாகா­ணத்­தில் 3 இலட்­சத்­துக்­கும் அதி­க­மான பெண்­கள் போரி­னால் பாதிக்­கப்­பட்டு, அதற்­கான நீதி வேண்­டி­யும், குடும்­பங்­க­ளின் வாழ்­வா­தா­ரத்­துக்­கான வழி­வ­கை­களை வேண்­டி­யும் நித்­தம் போரா­டிக்­கொண்­டுள்­ள­னர் என்று வடக்­கு­மா­கா­ணப் பெண்­கள் சமா­சம் அறிக்­கை­யிட்­டுள்­ளது.

பாதிக்­கப்­பட்­டுள்ள பெண்­கள் தொடர்­பில் அர­சி­டம் பேசித் தீர்­வு­க­ளைப் பெற்­றுத்­த­ரு­மாறு கோரி, வடக்கு மாகா­ணத்­தைப் பிர­தி­நி­தித்­து­வப் படுத்­தும் அர­சி­யல் கட்­சி­க­ளின் பிர­தி­நி­தி­க­ளி­டம் நேற்று அந்த அறிக்கை கைய­ளிக்­கப்­பட்­டது.

நிலை­மா­று­கால நீதிக்­காய் எங்­க­ளின் குரல் என்ற தலைப்­பில் நேற்று யாழ்ப்­பா­ணத்தில் உள்ள விருந்­தி­னர் விடு­தி­யில் இடம்­பெற்ற நிகழ்­வின்­போதே அந்த அறிக்கை கைய­ளிக்­கப்­பட்­டது.

இலங்­கை­யில் போரி­னால்ப் பாதிக்­கப்­பட்ட தமிழ் பேசும் மக்­கள் வட கிழக்கு உட்­பட வட­மேல் மாகா­ணத்­தில் அதி­க­மாக வாழ்ந்து வரு­கின்­ற­னர்.

சுமார் 89 ஆயி­ரத்­துக்­கும் மேற்­பட்ட பெண்­கள் போரி­னால் வித­வை ­க­ளாக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர் என்­ப­தற்கு அப்­பால் வலிந்து காணா­ம­லாக்­கப்­பட்­ட­வர்­க­ளின் குடும்­பங்­கள், காணா­மற்­போன அங்­கத்­த­வர்­க­ளின் குடும்­பங்­கள் தடுப்­புக்­கா­வ­லி­லுள்ள அங்­கத்­த­வர்­க­ளின் குடும்­பங்­க­ளின், உற­வி­னர்­க­ளும், மாற்­றுத்­தி­ற­னா­ளி­க­ளாக்­கப்­பட்டு குடும்­பத்­தைத் தலைமை தாங்­க­மு­டி­யாத நிலை­யி­லுள்ள ஆண்­க­ளின் குடும்­பங்­கள், தாய் தந்­தையை இழந்த குடும்­பத்­தைத் தலைமை தாங்­கும் பெண்­கள், மாற்­றுத்­தி­ற­னா­ளி­க­ளாய் குடும்­ப த்­தைத் தலைமை தாங்­கும் பெண்­கள் என்ற வகைப்­பாட்­டுக்­குள் உள்ள பெண்­க­ளென கிட்­டத்­தட்ட மூன்று இலட்­சத்­துக்­கும் மேற்­பட்ட பெண்­க­ளும் ஏனைய போரி­னால் பாதிக்­கப்­பட்ட பெண்­க­ளு­மா­கிய நாம் எமக்­கான நீதி வேண்­டி­யும் எங்­க­ளின் குடும்­பங்­க­ளின் வாழ்­வா­தா­ரத்­துக்­கான வழி­வ­கை­களை வேண்­டி­யும் போரி­னால் பாதிக்­க­ப்பட்ட பெண்­க­ளாய் உங்­க­ளி­டம் எங்­க­ளது வேண்­டு­கோள்­க­ளை­யும் சிபா­ரி­சு­க­ளை­யும் மன்­னார், கிளி­நொச்சி, முல்­லைத்­தீவு, யாழ்ப்­பா­ணம் மற்­றும் புத்­த­ளம் மாவட்­டங்­கள் சார்­பாக முன்­வை க்­கின்­றோம்.

போரி­னால் பாதிக்­க­பட்ட பெண்­க­ளாக நாம் முப்­பது வரு­டங்­க­ளாக துயரை அனு­ப­வித்து வரு­கின்­றோம். கண­வரை இழந்து, குடும்­பத்­தின் அங்­கத்­த­வர்­களை இழந்து, ஆண்­து­ணை­யின்றி ஆத­ர­வற்று வாழும் நலி­வுற்ற மக்­க­ளா­கிய நாங்­கள், எங்­க­ளது பாது­காப்­பை­யும், எங்­க­ளது பிள்­ளை­க­ளின் பாது­காப்­பை­யும் முதன்­மை­யா­கக் கோரி நிற்­கின்­றோம். எங்­க­ளால் எங்­க­ளது பிள்­ளை­க­ளைத் தனித்து விட்டு தூர இடங்­க­ளுக்கு வாழ்­வா­தார முயற்­சி­க­ளில் ஈடு­ப­டச் செல்­வது அச்­ச­மா­க­வுள்­ளது.

இரா­ணு­வ­ம­ய­மாக்­கல் ஒரு­பக்­கம் இரா­ணு­வ­ம­ய­மாக்­கல் மறு­பு­றம் அதி­க­ரித்து வரும் இளை­ஞர்­க­ளின் போதை­வஸ்­துப்­பா­வனை. நாம் உழைப்­ப­தற்கு ஒரு­போ­தும் அஞ்­சு­ப­வர்­க­ளல்ல. ஆனா­லும் பல வரு­டங்­க­ளா­கத் தொட­ரும் எங்­க­ளது மனக்­க­வ­லை­க­ளும் ஆரோக்­கி­ய­மற்ற நிலை­யும் எங்­களை நோயா­ளி­க­ளாக்­கி­விட்­டன.

எங்­க­ளது உற­வு­கள் உயி­ரோடு இருக்­கின்­றார்­களா இல்­லையா என்ற ஏக்­க­மும், விரக்­தி­யும் எம்­மீதே எமக்கு அக்­க­றை­யில்­லாத நிலையை ஏற்­ப­டுத்தி விட்­டன.

இருந்­தும் நாம் எம் பிள்­ளை­க­ ளுக்­காக வாழ வேண்­டி­யுள்­ளது. தொடர்ச்­சி­யான இரா­ணுவ அச்­சு­றுத்­தல்­க­ளும் இன்­றும் நாமும் காணா­ம­லாக்­கப்­பட்­டோ­ரும் இணைந்து நடத்­தும் கூட்­டங்­க­ளுக்­கும், ஆர்ப்பாட்­டங்­க­ளுக்­கும் சென்று வந்­த­தா­லும் எம்­மைப் பற்­றிய தக­வல்­கள் இரா­ணுவ புல­னாய்­வுப் பிரி­வி­ன­ரால் சேக­ரிக்­கப்­ப­டு­கின் றன.

எங்­க­ளது உற­வு­கள் எங்கு உள்­ளார்­கள் என்­றும் எமக்கு தெரி­ய­வில்லை.எங்­க­ளது வாழ்­வா­தா­ரத்­துக்­கான காணி­க­ளை­யும் சட்ட முறைப்­படி பெற்­றுக்­கொள்ள முடி­ய­வில்லை.

எங்­களது முறைப்­பா­டு­க­ளுக்கு சரி­யான பதி­லும் நீதி­யும் எமக்கு கிடைக்­கப்­பெ­ற வில்லை.வாழ்­வ­தற்கு வீடும் இல்லை வாழ்­வா­தா­ரத்­தினை மேற்­கொள்­ள­வும் முடி­ய­வில்லை.

நிலை­மா­று­கால நீதி­யின் கீழ் பால் நி­லைக் கண்­ணோட்­டத்­து­டன் எங்­களை அணு­குங்­கள். நிலைத்­தி­ரு க்­கக்­கூ­டிய வாழ்­வா­தார முயற்­சி­க­ளி னை வழங்க எற்­பா­டு­க­ளினை முன்­மொ­ழி ­யுங்­கள். நாங்­க­ளும் மனி­தர்­கள்­தான். எங்­க­ளது குடும்­பம் பட்­டி­னி­யா­கக் கிடக்­கும்­போது எங்­க­ளது மனங்­கள் பத­று­கின்­றன.

எவ்­வ­ளவு வரு­டங்­கள்­தான் நாம் பொறுப்­பது? எனவே இந்த இடத்­தில் உங்­க­ளி­டம் கேட்­கின்­றோம் அனைத்­துப் பாதிக்­கப்­பட்ட பெண்­க­ளின் குரல்­க­ளாய் எமக்­கான நீதி­யி­னைத் தாம­த­மின்­றிப் பெற்­றுத் தாருங்­கள். நாமும் இந்­நாட்­டுப் பிர­ஜை­களே என்­றுள்­ளது.
jaffnaminnal media

jaffnaminnal media

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.